تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

About
Links
Archive
Cat
Other
WeLcome


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

HOme
E-mail
DEsignerمُنتَظِرَمـ ، مُنتَظِرِ اونـی کهـ بیـادو دیوونِگیـامــو بِفَهـمهـِ ...

اونـی کهـِ میگَمـ میخـوامـ

جیغـ بِزَنَمـ نَگـهـِ هـیسـ زِشتهـِ ،

بِگهـِ 1 ، 2 ، 3 

اونـیکهـِ وَختـی باشـ باشـ

میرَمـ دَریـا نَشینیمـ

یهـِ گوشهـِ و فَقَد حَرفـ بِزَنیمـو دَریـارو نِگـا کُنیمـ ..

آبـ بِپاشیمـ تو صورَتــِ هَمـ ،

نَتَرسیمـ از حَرفـِ مَردُمـ ،

بِگَمـ زِندِگیـهـِ خودَمهـِ ، دِلَمـ میخـواد دیوونـهـِ باشَمـ ..

کَسـی کهـ وَقتـی بارونـ شَدید شـُد

بگهـِ وـآی چِ بارونـی ،

بَدَمـ کاپشَنِشـو بِگیـرهـِ بالـا سَرِمونـو بُدوییمـ ،

بِگهـِ یکـی از یِکـی دیوونهـِ تَر ،

بَدِشَمـ بِزَنیمـ زیرِ خَندهِ و مَنَمـ

عِشقـ کُنَمـ اَز خَندیدَنِشـ .. 

کِسیکهـ وَختـی میریمـ مِهـمونی

حَواسِشـ بِهـِمـ باشهـِ !

وَختـی مَجـبورَمـ تو یهـِ جَمعـِ کِسِلـ کُنَنـدهـ

حَرفـآیِ خـالهـِ زَنَکیشـونـو تَحَمـُّلـ کُنَمـ بِهـِمـ اِسـ بِدهـ :

قیـافَشـو ، دارهـِ زَجـر میکِشهـِ هـا !!

دیوونهـِ کَردَنـ اینـ دیوونـه رو ..!

پـاشو بریمـ خونهـِ  خانومَمـ ..

خَنـدَمـ بِگـیرهـِ 

نِگـاشـ کُنَمـ 

چِشمَکـ بِزَنهـِ 

بَدَمـ با هـِزارتـا بَهـونهـِ از اونـ مِهـمونـی خَلاصـ

شیمـو وقتـی اومَدیمـ بیرونـ

با هَمـ بِزَنیمـ زیرِ خَنـدهـِ و تـا نصفهـ هـایِ شَبـ

خیابونـارو با هَمـ دور بِزَنیمـو بِ چیـزایِ اَلَکـی بِخَندیمـ ..

کَسـی کهـ بی مُقَدَّمـهـِ بِبوسَتـَمـ !

کَسـی کهـِ بی مُقَدَّمـهـ بپَرَمـ بَغَلِشـ 

کسـی کهـِ کِنـارِشـ خودِ خودَمـ باشَمـ ،

یهـِ دُختـَرِ دیوونهـِ /..

مَنـ واسهـِ یهـ هَمچینـ دیوونهـِ ای هَستیمـو میدَمـ ....!


:)


دِلَمـ تَنگـ شُدهـ برـای

همهـِ ی گَذَشتهـ هـای دور ،

برـای زِندگـی نُرمـالـ گذَشتَمـ کهـِ دُختـَر کوچولویِ

خوشحـالـی نَقشـِ اصلـی را ایفـا میکَرد

نهـ الآنـ کهـِ یهـِ دُختـرِ عَصَبـی

و ناراحَتـ جایگزینِشـ شده ،

دِلَمـ تنگـ شدهـ براـی خود واقعیمـ

و اونـ دُختـَر کوچولویِ شیطونـ ...

دیگهـ بهـِ هیچکَسـ نمیگَمـ ،

برا هَرکـی خواستَمـ دَردو دِلـ کنمـ

یا یهـِ پوزخَنـد زدهـ یا هنوز حرفـِ مَنـ تَمـومـ نشدهـ

میـاد سفـره ی دِلِشـو وا میکنهـ براتـ ...

هعـ !!


اگه هنوز دوسم داری ،بیا برگرد

منو از فاصله کم کن بیا برگرد

مگه تو نمی شنوی برات میخونم

بیا برگرد که بریدم نمی تونم

نمی تونم،نمی تونم ،نمی تونم

من هنوز دیوونت هستم

فضای خونه سوت وکوره

همه چراغا خاموشه

موزیک غمگین ، سیگار ، شمع هایی که روشن

دارن مثل من میسوزن و اشک پشت اشک

یه عالمه گریه دل و دلداری میدم که شاید

دور بودن خیره

چشام افتاد به کادویی که، هه .. خریدی واسم

انگار سال پیش دیروز بود

گفتم زنگ میزنه بازم

به خیالم میگفتم این فاصله طولانی نمیشه

نهایتش گفتم چند ساعته،بیشتر که نمیشه

حالا به کجا رسیدم که یک سال گذشته

ولی هنوز با من قهری

یعنی تو این مدت با کی بودی؟ کجای این شهری؟

♫♫♫


:(
Tags:
18 فروردین 9322:31 peyman yosefi Comment()اینایی که مطالب وبو اصلن نگاه نمیکنن

بعد میان زرت زرت کامنت میدن:

" خیلی وب قشنگی داری! به منم سر بزن! "

اینا بچه های همونایین که

30 سال پیش امام راحل هنو حرف نزده بود، گریه میکردن!
بعضیا هم هستن که باهاتن!

ولی همیشه با کسای دیگه هم گرم میگیرن،

که اگه با تو به بن بست خوردن،

خیالشون راحت باشه که کوچه ی بعدی یکی منتظرشونه!

تو قانون رفاقت، به اینا میگن : لاشی !

اگه مغرور بودن کلاس داره...

اگه بی محلی کلاس داره...

اگه چند تا "بی اف" ..."جی اف" داشتن کلاس داره...

اگه بی غیرتی کلاس داره...

اگه واقعا همه اینا کلاس داره

من ترجیح میدم بی کلاس ترین آدم روی زمین باشم!!!


گـآهـے تَنهـآیے

یَعنـےخیلیـــآ 

בَر حَـבِتــــ نیستَـטּ


دلـــــــــــــم

عجیــبـ

یــــک غیــرمنتظـــره

خـــــــوب

میخـــــواهــــد...


 روزگـاری استـ کـه دنبـال کلیـدند همـه http://upload.tehran98.com/upme/uploads/314ad644753c29132.gif

 تـو ولـی 

 قـفـل‌تر بـاش مـرا... 


*グーミン* のデコメ絵文字 سـَلـآمـَتـے مـآ مـَعمـولیـآいろいろ〓 のデコメ絵文字 ...


ڪـہ כּــَہ آرزوے ِ ڪــَسے هـَستـیـم،*グーミン* のデコメ絵文字


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字כּــَہ آویـزوטּ ِ ڪــَسـے...


Tags:
1 اسفند 9216:10 peyman yosefi Comment()

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮑﻲ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻪ:
ﻧــﻤﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺸﻪ !
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﮑﻪ:
ﺗﻮ ﺍﻧـــﻘﺪ ﻭﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﻲ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻣﻮ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑــــﺪﻡ


دوستی یک مسئولیت است نه یک فرصت!!!!


بعد از تو از لج تو ___با کلی پلمپ شده پشت به پشت عشق بازی کردم
بعد از تو از لج تو ___به کلی باکره تجاوز کردم
این هارو از اوج سوزاندم و به خاکستر تبدبل کردم
بعد از تو از لج تو ___ با هرزه ها در خیابان شهر قدم زدم
بعد از تو از لج تو ___ با آتشِ پوکه های سیگارم سرنوشتم را رقم زدم
نگران نباش منظورم سیگار بود

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﻢ
ﯾﻪ ﺩﻓﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ ....


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘـــﯽ ﯾَﻨــﯽ ﯾــڪ ﺑﺎﻟڪــטּ ، ﺩﻭ ﺻﻨــﺪﻟﯽ ﻭ ﯾــڪ " ﺗــツــﻮ " . . .(!)
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــﯽ ﯾَــﻨﯽ ﺯﻧــﮓ ﻫﺎے ﻏﯿـــﺮ ﻣﻨﺘــﻈﺮﻩ . . .
ﺟﻤــﻠﻪ ﻫــﺎے ﻋﺠﯿــﺐ ﻭ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘــטּ ﻏــﺮﯾﺐ . . .
ﯾَﻨــﯽ ﻭﻗﺘــﯽ ﺑﺎﺭوטּ ﺑﺒــﺎﺭﻩ ﻭ ﻫــﻮﺍ ﺳـﺮﺩ ﺑﺎﺷـــہ ﺩﻟـﺖ ﺩﯾﮕـہ ﺑﻬﺎﻧــہ ﻧﮕـﯿﺮﻩ ، ﺗﻨـﮓ ﻧﺸــہ ، ﻏﻤــﮕﯿـטּ ﻧﺸـہ . . .
ﯾَﻨــﯽ ﻋﮑﺴـہــﺎے ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ
ﯾَﻨـــﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ ، ﺁﺭﺯﻭ ﻫـﺎے ڪﻮﭼــڪ ﻭ ﺑــﺰﺭﮒ ، ﻫﺪﻓـہــﺎے ﺑﻠﻨﺪ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍے ﺷﯿــﺮﯾـטּ . . .
ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــﯽ ﯾَﻨـــﯽ ﺩﺍﺷﺘـﻦ ﯾـڪ " ﺗــツــﻮ" . . . /


+دوست داشتن به تعـداد دفعات گفـتن نیست...حسیست که باید بــی کلام هم لمـس شود../


+
تک تک پُک هآیے کہ بہ سیگآر میزنم ... با منے... [ ! ]Tags:
7 بهمن 9201:41 peyman yosefi Comment()

حالم از ایستگاهِ بی آر تی
حالم از پمپ بنزین ِ کارتی
حالم از اقتصاد و بی پولی
پرسه با آدمــــــای معمولی
حالم از شعرهای بی مصرف
... حالم از ایستادن ِ ته ِ صف
حالم از بوی گندِ سیگار و
بستن ِ سیم ِ چهار ِ گیتار و
حالم ازغـُرغـُرای بابام و
بچه م اونی نشد که می خوام و
حالم از فال گیر و معتاد و
دوُر دوُر ِ سعادت آباد و
مرسدس بنز های ول گرد و
بعدِ مشروب، قرص ِ سر درد و
حالم از عشق های دوزاری
حالم از ... های تکراری
حالم از رنگِ آبی ِ نیسان
از طرفدارهای فارسی وان
از سیاست مدار ِ قد کوتاه
حالم از دخترای آذر مــاه
حالم از زندگی به هم می خورهTags:
5 بهمن 9223:42 peyman yosefi Comment()میگن کسایی که مشروب میخورن میرن جهنم ! .

. جهنمی که آدمهاش مست باشن ، بهتره از دنیایی که آدمهاش پست باشن ...


تو را نمی بخشم که وقتِ بودن ،نبودی !
وقتِ دیدن ،ندیدی!
وقتِ عاشقی،هــــرزگی کردی!
وقتِ گریه ،بادیگران خندیدی!
تو راهرگــــــــز نمی بخشم که هرگز با من نبودی و
من به سادگی ،
همــــــــه ام با تو بود .......


دوستـت دارم هایت را

لوله کردمـ و پیچیدمـ
تـوی سیگارم
اتش زدمـ و دودشان کـردم!
.
.
.
چون خنـده دارند ..

Tags:
5 بهمن 9215:17 peyman yosefi Comment()

ـــ_̅_̅_̅()ڪے
29L1


+ در مَن رُسوب کردے (!) آرام... آرام...


29L2

(+ دلَم وآسه طَعم بوسہ هآت
" تنگ تنگ تنگ "
شُده... !)


29L3
سعـــی کــن تـو زندگیــت..
بـا کَسـی باشـی که دلت رو گرم کنـه،
نه تـنـــت رو...!Tags:
6 دی 9200:27 peyman yosefi Comment()
سنگین کام میگیری مرد...!
دراین سرمای خیابان به یاد کدامین بی وفا،
خاطراتت را دود میکنی...؟با سیگار کشیدن کسی مرد نشد
ولی با نامردی
خیلی ها سیگاری شدن...!

بعد از رفتنت
برای زندگیم برنامه های مرتبی چیدم
شب تا صبح بیدار
صبح تا شب سیگار.....

در کودکی...
در کُدام بازی، راهت نَدادند،
که امروز، انقَدر دیوانه وار
تشنه ی ” بازی کَردن ” با آدم هایی؟
Tags:
22 آذر 9223:57 peyman yosefi Comment()دستهــایم را محکمتر بگیـر
من هنوز هم نمی خواهم
تورا…
به دستِ خاطرات بسپارمـ…ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺎﺭم ؛
ﮐـــﻪ ﺑـــﻮﯼ "ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ" ﺑﺪﻫﺪ... ﻧــﻪ ﺑــــــﻮﯼ "ﻫــــﺮﮐﺴـــﯽ"..!!!


به جهنم , که نیستی ...
به خیالت , تَن داده ام ,
به سیگارت , لب .

این همه گفتیم به سلامتی به کجــا رسیدیم ؟
چی درست شـــد؟ کی سلامت شـــد؟ آخر چی شــــد .......!!!!

به سلامتی تنهایی .... به سلامتی مـــن ... به سلامتی تـــو

به بعضیام باید گفت اون لحظه که گفتی یکی بهتر از تورو پیدا کردم،‌ یاد اون روزایی افتادم که
به صدتا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم...


+ چـِقدر دِلـَم تنگـ شـُده ،
واسـِ ه اون گـ ردن ِ کج شـُده و چـِشمای ِ مُشتآقـِت ...
هُرمـ ِ نَفسآت رو پَهنــی صورتـَم .
چـِقدر شیــرین بود ،
دِلـَم هَـوات ُ کرده ... بَدجـور !
خَـــــــندتون طَلآ غَــــمتون فَــــناTags:
12 آذر 9222:12 peyman yosefi Comment()

مـیـخــنـدم
نـمیدونـم چــمه ؟! پُـــــر بـغضــم ...
اما نـمیخــوام گـریـــــــــه کنـم
کلا حــــــــــالم گرفتـه
نباید گـریـه کنم باید قـوی باشم
اصلا گور بابای این زنـدگــی لجن
... میرم دم پـنجـــــــــره یک سـیگـار آتش میزنم
دودشو میبلعم تا بـغضم بـره پایین !
کافی نیست یـکـی دیگه ...
اینجوری میشه که وقتی به خــودم میام
ده نــخ سـیگــارو ده دقیقه ای دود میکنم !
اما دمش گـــــرم ، انگار سیگار همیشه برام مرهم بوده !
حـــــــــالم بهتره ...
هنـوز لبه پـنجــره ام ...
میخــنــدم ...
یــــــــادش بـخـیــر این حرفو همیشه اون میزد !!
میخندم ...
بلند بلند میخندم ...
و آروم از گوشه ی چـشـم اشک پایین میاد ... !

+ این منم که هر شب بعد از نوشیدن یک فنجان حقیقت تلخ و دلنشین یک پاکت صبر دود میکنم+

Tags:
7 آذر 9216:02 peyman yosefi Comment()دختر کوچولو:

چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟
.
.
.

.
پسر کوچولو:

میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟، آخـــــــــه من دوست دارم


Tags:
29 آبان 9214:54 peyman yosefi Comment()ﭼـــﻪ ﻟــــﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺻـــﺒﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸـــﯽ ﺑﺒﯿﻨـــﯽ ﯾﻪ ﻧﺎﻣـــﻪ ﺑﻪ ﺁﯾﻨـــﻪ ﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﭼﺴـــﺒﯿﺪﻩ ﺷـــﺪﻩ :
ﺳﻼﻡ ﺩﻟﯿـــﻞِ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ !
ﺻﺒـــﺢِ ﻗﺸﻨﮕـــﺖ ﺑﺨــــﯿﺮ
ﺍﻣـــﺮﻭﺯ ﻧﻤـــﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑـــﺮﯼ ﺳــــﺮِ ﮐﺎﺭ
ﭼﻤـــﺪﻭﻥ ﺟﻤــــﻊ ﮐـــﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾـــﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳــــﻔﺮ
ﭼﻤـــﺪﻭﻥ ﻧﺒﺴـــﺘﻢ ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﺳﻠﯿــــﻘﻪ ﯼ ﺧــــﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﻟﺒــــﺎﺱ ﺑــــﺰﺍﺭﯼ
ﺷـــﺐ ﭘـــﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺭﯾــــﻢ ..
ﻧﻤـــﯽ ﮔـــﻢ ﮐـــﺠﺎ ﮐـــﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿـــﺮ ﺷــــﯽ !
ﺭﺍﺳﺘـــﯽ :
ﻗﺮﺑـــﻮﻥِ ﭼﺸـــﻤﺎﺕ ﺑــــﺮﻡ ﮐـــﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﺘﻌﺠـــــﺒـﻪ ﻭ ﻣﯽ ﺩﻭﻧـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﺍﻭﻧـــﺠﺎ ﺑـــﻮﺩﻡ
ﺟﯿــــﻎ ﻣـــﯽ ﺯﺩﯼ ﺑﻐــــﻠﻢ ﻣـــﯽ ﮐـــﺮﺩﯼ
ﭘــــﺲ ﻟﻄفــــﺎ ﺟﯿـــﻎ ﻭ ﺑﻐـــﻞ ﻭ ﯾــﻪ ﺑــــﻮﺱ ﮐـــﻨﺎﺭ ﺑـــﺰﺍﺭﺗﺎ ﺭﺳﯿـــﺪﻡ ﺗﺤﻮﯾــــﻠﻢ ﺑـــﺪﯼ !

ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤـــــــﺴﻔﺮِ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــﻢ


سنگین كام می گیری مرد ..!
گم كردن خاطراتی كه پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست !
دود كن كسانی كه باعث سنگینی كام سیگارت شده اند...
آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند ...Tags:
26 آبان 9208:30 peyman yosefi Comment()


normal_عکس عاشقانه113

دلـــــــــــم آرامــــــــــــشِ وارونــــــــــه میــــــــــخواهد

یعنـــــــــــــی:


“ش م ا ر ا "

Tags:
24 آبان 9216:14 peyman yosefi Comment()

ﺑـﺒـﯿـﻦ ﺩﺧـﺘـﺮ ﺧـﺎﻧـﻮﻡ ﺗـﻮ ﻫـﺮﭼـﻘـﺪﺭ ﻫـﻢ ﺗـﻮ ﺯﻧـﺪﮔـﯿـﺖ ﻣـﻐـﺮﻭﺭ ﺑـﺎﺷـﯽ

 ﺑـﻪ ﯾـﻪ ﻧـﻔـﺮ ﺍﺣـﺘـﯿـﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ ﯾـﮑـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺘـﻮﺟـﻪ ﺑـﺸـﻪ

 ﺩﺳـﺘـﺖ ﺭﻭ ﻣـﻮﻗـﻊ ﺁﺷـﭙـﺰﯼ ﺑـﺮﯾـﺪﯼ


 ﻭ ﻧـﮕـﺮﺍﻥ ﻧـﮕـﺎﺕ ﮐـﻨـﻪ !

 ﯾـﮑﯽ ﮐـﻪ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﯼ ﭘـﻮﺷـﯿـﺪﻥ ﯾـﻪ ﺳـﺮﯼ ﻟـﺒـﺎﺳـﻬـﺎﺭﻭ ﺑـﻬـﺖ ﻧـﺪﻩ !

 ﯾـﮑـﯽ ﮐـﻪ ﺭﻓـﺘـﻦ ﺑـﻪ ﯾـﻪ ﺳـﺮﯼ ﺟـﺎﻫـﺎﺭﻭ


ﺑـﺮﺍﺕ ﻗـﺪﻏـﻦ ﮐـﻨـﻪ !

ﻣـــــﺮﺩ ﺑـﺒـﯿـﻦ ﺁﻗـﺎ ﭘـﺴـﺮ ﯾـﻪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ ﻫـﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯿـﮕـﻪ :

ﺗـﻮ ﻫـﺮﭼـﻘـﺪﺭ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻗـﻮﯼ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺑـﻪ ﯾـﻪ ﻧـﻔـﺮ ﺍﺣـﺘـﯿـﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ .

ﯾـﮑـﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺍﺯ ﺧـﺴـﺘـﮕـﯽ ﺑـﺎ ﺟـﻮﺭﺍﺏ ﺧـﻮﺍﺑـﺖ ﻣـﯿـﺒـﺮﻩ ﺍﻭﻧـﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﭘـﺎﺕ ﺩﺭ ﺑـﯿـﺎﺭﻩ !


 ﯾـﮑـﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﻬـﻤـﻮﻧـﯽ ﺑـﺮﺍﺕ ﻣـﯿـﻮﻩ ﭘـﻮﺳـﺖ ﺑـﮕـﯿـﺮﻩ !

ﯾـﮑـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﯼ ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺏ ﺑـﯿـﺪﺍﺭ ﺷـﺪﻧـﺖ ﺑـﺎﺷـﻪ !


ﭘـــﺲ ﺧﻮﺍﻫـــﺸﺎ ﺍﻧﻘــﺪﺭ ﺑﻬـــﻢ ﺗﻮﻫﯿــــﻦ ﻧﮑﻨﯿـــﺪ

ﺑﻬــﻢ ﺍﺣﺘــﺮﺍﻡ ﺑﺰﺍﺭﯾــﺪ ،ﻣــﺎ ﻣــﮑﻤﻞ ﻫــﻢ ﻫﺴﺘـــﯿﻢ ،

ﻣـــﺎ ﺑـــﺎﻫــﻢ ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﯿﺸــﯿﻢ

ﺑﻪ ﻗــﻮﻝ ﺷـــﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼـــﻮﻟﻮ:

ﺷــﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟـــﺖ ﺍﻫﻠﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﺷﺪ .
...!

Tags:
16 آبان 9215:46 peyman yosefi Comment()

خیانت کرده ای و میگویی کو ؟!! نشانم بده ….!!!

آخر بی حیا !!!

مگر جای بوسه هم می ماند …؟!!Tags:
15 آبان 9214:30 peyman yosefi Comment()


کی اشکات و پاک میکنه شبا که غصه داری
دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری

شونه ی کی مرحم هق هقت میشه دوباره
از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره


برگ ریزونای پائیز کی چشم به رات نشسته
از جلو پات جمع میکنه برگهای زرد و خسته

کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا
تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا

کی ازسرود بارون قصه برات میسازه
از عاشقی میخونه وقتی که راه درازه

کی از ستاره بارون چشماشو هم میزاره
نکنه ستاره ای بیاد و یاد تو رو نیاره
Tags:
7 آبان 9213:47 peyman yosefi Comment()ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﻟﺖ

ﭼﻨﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ

ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﻭ

ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﺮﻓﻜﺮ ﺩﻳﮕﺮﻯ

ﺯﻳﺮ ﺁﻭﺍﺯﯼ ﺑﺰﻧﯽ

ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺪ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻤﺶ ...

ﻳﮏ ﺭﻭﺯ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻰ

ﺍﺷﮏ

ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺟﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ

ﺩﺳﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﮎ ﻛﺮﺩﻧﺶ

ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ

ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻯ .

ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴﺖ

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ ﻭ

ﺑﺨﻮﺍﺏ

ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻯ

ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻛﺮﺩ ...

در جوامع پیشرفته دختران در زمان ازدواج،

 نه به دنبال مهریه ی بیشتر، بلکه به دنبال حقوق مساوی با مردان هستند.


آنها همانند مردان:

حق طلاق میخواهند

حق تمکین میخواهند

حق انتخاب محل زندگی میخواهند

ولی در کشور من دختران به دنبال این هستند

مهریه شان از دختر عمویشان بیشتر باشد مثلا 2600 تا


ماشین عروشان خاص باشد

سرویس طلایشان را از گالری جواهریان بخرند

لباس عروسشان برند پرونوویاس باشد آن هم فقط از مزون اسپوزا جردن

عروسیشان مختلط باشد مشروب های لوکس مثل رمی مارتین سرو شود

 ولی نمیدانم چرا تاکیید دارن روز عروسی حتما در روزهای مبارک مسلمانان باشد . . .

Tags:
2 آبان 9217:50 peyman yosefi Comment()اینجا کمبود یک چیز احساس میشود

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﯼ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ

ترجیحا لب هایش قرمز باشد

چشم هایش مردم آزار

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ

ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺑﯿﺎ باهم بکشیم

از آنهایی که در تصمیم های اشتباه باز هم حامی هستند

از آنهایی با خنده ات میخندد و با گریه ات می گرید

ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﭘﯿﮏ هنگام سلامتی های ﻣﺮﺩﺍﻧت نوش میگوید

از آنهایی که با تو بخوابد و با تو بیدار شود

از آنهایی که زن باشد

از همان زن های قصه ها

از همان های کم هستند

نوشته های ما هم دیگر شده شبیه داستان ها

از همان داستان های که فقط کودکان باورش میکنند

چقدر عجیب است که من هنوز مانند کودک ها باورش دارم

کپی بدون نام آزاد است شاید که قصه ام همگانی شود و کسی پیدا شود....!


*****************************
سلامتیه همه ی اونایی كه مدتهاس كسی بغلشون نكرده

سلامتــــیه اونایی كه مدتهاس كسی نبوسیدتشون

كسایی كه مدتهاس كسی بهشون نگفته دوســت دارم

سلامتیه اونایی كه مدتهاس دلشون واسه یه ذره مهربونی تنگه

میزنیم به سلامتیه اونایی كه اینقده دلشون نازك شده

 كه هر وقت میرن تو فكر چشاشون پر اشك میشه..........!

نووووووووووووووووش

Tags:
2 آبان 9217:40 peyman yosefi Comment()


وقتـــِ خریـــدنِ لبـــآس هـآیِ پــآییــــزی ،

دقـتــــ کنیـــــد (!)

لبــــآس هــآیــی بـخـــریــد بـآ جیـبــــ هــآیِ بـــزرگـــ ،

بــهـ انـــدازه ی / دو دَستــــ /...

شـآیــَـد / ایــن پـآییـــز / عـآشــق شـدیــد .../!
ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ . . .

مردونگی توی ظاهرشون داد میزنه

...ﺷﻠﻮﺍﺭﺍﺷﻮﻥ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﻧﻪ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ

ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻪ

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻟﮑﺴﻮﺯ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻪ بنز !..

ﺍﻣﺎ ﻣـﺮﺍﻡ ﺩﺍﺭﻥ

ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ

ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺯﯾﮑـ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ

ﭘُــــﺰ ﻧﻤﯿـــــــﺪﻥ

ﭘﺎﺗﻮﻕ ﺷﻮﻥ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻭ ... ﻧﯿﺴﺖ

ﺁﺭﻩ ﺭﻓﯿـﻖ !..

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺸﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ

ﺑﯽ ﺭﯾﺎ، ﻣﻬـﺮﺑﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻦ

ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺘــﻮﻧﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻪ

ﮐﻨﺎﺭﺷـﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺭﯼ

ﮐﻨـﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽ بینن

اینا آخرش تنها میمونن چون بعید میدونم کسی لایقشون پیدا بشه

Tags:
2 آبان 9217:34 peyman yosefi Comment()


دلم لک زده...!!!


برای یک عاشقانه ی آرام...!!!

که بشینم روی پاهایت...!!!

بگذاری گله کنم...!!!

از همه این کابوسهایی..

که چشم تورا دور دیده اند...!!!

سرم را پنهان کنم

در گودی گلویت...!!!

و ریه ام را پر كنم از بوی بدنت...!!


مـــــی بوسمت از راه دور..

هـــر شب،هر زمان كه دلم امانم را برای رسیدن به لبانت می برد.

مـــــی بوسمت از راه دور با قطره اشكی كه می آید بی اختیار،

بی آنكه بدانـــی،بی آنكه بخـــواهی.

مـــرا حلال كن عزیزتریــنم....!


هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ...

دوســـتت داره .. مراقــــــب توئـــه ....

و نگرانــــــــــــت میشــه !

چـــون یــک روز ...

بیــدار میشـــی و میبینــی ..

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی .. !!Tags:
2 آبان 9217:22 peyman yosefi Comment()تحریم کنید تا دلتان میخواهد

 تحریم کنید و سهم من از تحریم ها داشتن پدری ست

که حالا به جای پانزده دقیقه یک ساعت و پانزده دقیقه


را روی بالکن سیگار و آه میکشد
...!


Tags:
17 مهر 9202:18 peyman yosefi Comment()ﻟﺒﺎﺱ , ﺷﻠﻮﺍﺭ اکثرا ﻣﺸﮑﯽ گاهی سرمه ای

ادکلن های تلخ و خاص

ﻫﻤﯿﺸﻪ ویسکی... ﮔﺎﻫﯽ کنیاک

ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺖِ ﻣﺴﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺭﻟﺒﺮو قرمز ...

ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ

ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ

ﻓﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﮑﺮ

ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ

ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻓﺎﻝ

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ زیر یک ﺩﻗﯿﻘﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮﻧﻪ

ﻧﺖ

ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ

ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﺣﺮﻑ ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ

ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ

ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ

ﻓﻨﺪﮎ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺳﺎﻋﺖ

ﻋﻄﺮ

ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ

ﭘﯿﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ

ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺠﺎﻭﺯ و ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ

ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ

ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ

ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ

ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ

ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﯾﻪ


ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ

ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﻦ


ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻮﺱ ﺧﻨﺪﻩﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺵ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ

اﯾﻦ ﺍﺩﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﻮﻥ ﯼ ﻓﻨﺪﮐﻪ....!

Tags:
16 مهر 9216:22 peyman yosefi Comment()

                 از مردهای مانند من متنفر باشاز مردهای که روز اول قرار دستشون رو میزارن رو پات

از مردهای که فقط خوب حرف میزنند

 ولی مانند بقیه عمل میکنند متنفر باش


از مردهای که وقتی شهوتی میشوند

دوست دارم و عاشقتم میگن


از مردهای که وقتی با دوستت میری پیشش بیشتر

 به جای اینکه حواسش به تو باشه به پر و پاچه دوستته


از مردهای که ادعای عاشقی دارن ولی وقتی موقع مهمونی رفتنه

 بهت میگن اون دامن کوتاهتو بپوش


از مردهای که تو کشوی میز دفترشون تو داشبورد ماشینشون

 تو میز کامپیوتر خونشون کاندوم دارن


از مردهای که فقط وقتی خونشون خالی یادشون میفته

 یه کی به اسم تو هم وجود داره

از مردهای که میگن اگه همه نیاز هامو برطرف کنی باهات میمونم

از مردهای که

ازمردهای كه فقط تو مستی عاشق میشن

ازمردهای كه وقتی دوروبرشون خلوت میشه

گوشی تلفن بر میدارن وحالتو می پرسن


ازمردهای كه زن بودنتو معیاری برای سنجش طلا وسكه می دونن

ازمردهای که تا یه ماشین خوب میاد

زیر پاشون بلوار کاوه و جردن و ایران زمین رو آباد میکنن

ازمردهای که بعد از سکس لخت روی تخت ول میکنن

ازمردهای که بعد سکس لباتو نمی بوسن

ازمردهای که بعد سکس به زور جواب اس ام اس میدن

مرد ها هیچ فرقی باهم ندارن لعنتی این رو منی میگم

که تو حرفام میگفتم عزیزم من با دوست پسرای قبلیت فرق دارم
....!


  

Tags:
16 مهر 9216:04 peyman yosefi Comment()
اشتباه از من بود..


کسی را پاشویه می کردم کِـــــــه....

در تبِ دیگری می سوخت...!!!!*******************ببیـــــن !

تویــــی کــه نیستـــی اشکامـــو پـــاک كنی

عمـــــــــــــراً بذارم وقتی میــــخــنـــــــــدم

کنــــــــارم باشی . . .


*********************


یـخبنـدانیـست زمیــن (!)

ســرهـایمــان را در کامپیـوتــرهامان فـــرو کــرده ایم

و در پنــاه فیلتــرشکـن هامـان ...

زاغ سیــاه یکــدیگـــر را هـک مـی کنیــم

ببیــن

اینکـه بـه پــایکــوبـی اش نشستـه ایم ،

انقـــراض عشــق است و . . .

...خوشبـختــی مجــازی . . ./!

و اینـک دستــه جمعــی

آغــــاز عصــــر یخبنــدان را لایـک مـی کنیـــم ...(!)*************************
گاهی فکر می کنم کار تو سخت تر ازمن است,

من یک دنیا دوستت دارم ..

و تو ...

زیر این همه عشق حتی خم به ابرو نمی آوری..!


Tags:
12 مهر 9217:14 peyman yosefi Comment()گاه دیـدن با چشمـانـی بستـه ...

زیبـاتـر میکنـد ، دنیــای سنگـی ام را ...
. . .
نـدیـــدن هـا ،

گاهــی دوست داشتنـی تـرنـد /!

چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشی

ولی خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی …
!

مــن از مرگ مــاهـی ها میتـرسم

و گـرنه" درد دلـهـایم " را بـه دریــا میـگفــتـم....!!

گاهی میرسه که دیگه از خدا

نه پول میخـوای

نه خونه میخـوای

نه کَس و کار

یه موقع هایی هست فـقط یـه دل خوش میخوای

فـقط ... یه دل خوش !!!
دوستت دارم” هایت را به کسی نگو،

نگه دار برای خودم.

من جانم را..

برای شنیدنش...

کنار گذاشته ام . . .!!


چه حــــــــــالی میــــــــــــــــــــده..

یکی اینقده دوستت داشته باشه که..

بقــــــــــیه بهت حســودی کنن !!!                                                                                                                                                                                    

Tags:
11 مهر 9223:28 peyman yosefi Comment()سلامتیه اونایی كه امیدی ندارن واسه زندگی

سلامتیه همه اونایی كه عاشقه یه بی معرفته نامردن

سلامتیه همه اونایی كه دلشون گرفتس

سلامتیه همه كسایی كه تنهان

سلامتیه كسایی كه هر كاری از دستشون بر اومد كردن ولی..

نشد....!ابسولوت را دوست دارم...

مست که باشم کمتر حس میکنم

بوی تند نبودنت را!!!!

 ✗ مـےتـوان تـڪ تـڪ حـروفش را معنـے ڪــرد ؛

[د] دیـوانگے عشقِ تـــو

[و] وقـف ڪردنِ همـہ ے لحظـہ هام

[سـ] سـپـردن زنـدگے ام بـہ تـــو ، [ﭞ] تمــامِ رویــاے مـن بــودن

[د] داشتنـﭞ بـہ انـدازه ے یڪ عمــر

[ا] آرامــشِ در ڪنــارِ تـــو بــودن

[ر] رحــم ڪـن بـہ ایـن دلِ

[م] مـرهمَــم بــاش

         ✗مـن دوسـتـﭞ دارم ، حــرف کمـے نیسـﭞ (!)    
      
                              


Tags:
4 شهریور 9214:28 peyman yosefi Comment()خرید ساعت مچی

|

کد قفل کردن راست کلیک