تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - خدایا من سوار تاب امید شم..تو هُلم میدی؟؟


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمسكوت .... دردناكترین پاسخ من ؛ به بی رحمی های توست ... !!!

دیـــــــــــــر آمـدی ... کمـــــــــی تغییـــــــر کرده ام ! بــــــرای شناخـتـنـم عکـســـــــم را مچـالـــــــــــه کن ...!!

چـــــوپـــان دروغگــو از نــــام ننگــــــت سرافکــــــــنده نــــباش!!! این روز ها خیلی از ما با دیدن آدم ها فــــریاد می زنیم گــرگ گــرگ
گرگ


به حلقــــه اش نگـاه کرد ؛ به عکـــس دخترش که روی صفـحه گوشی بود... به یک عمـــر زندگـی شرافتمـندانه... امـــــا . . . اندام دختر غــــریبه را بیشـــتر از همــه چیــــز پسـندید

مــــن زیــر قــولــم نــزدم قــرار بــود بمــونــم قــرار نبــود بســوزم ...!!!

هـمـه چـیـز تغـیـیـر کــرد حـتی آهـنگ لــولای در بـعد از رفتـنـت !


نوشته شده در 25 مهر 91 ساعت 17:49 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت