تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - حس ِ مــردی رو دارم که تو قمـار خونه همه چیزشو باخته و احساس پوچـی میکنه .. !!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


بدم میاد از کسایی که تابلو خالی میبندن ، منم به روی خودم نمیارم بعد فکر میکنن با احمـق طرفن ... !!

راست میگن شکم خالی خُــدا نمیشناسه ولی وقتـی پُر شــد خدا شناس میشـه !! ... مثلا میشــه یه آخــ ــوند .. !!

کی میگه آزادی قلم نداریم ؟؟

کدوم گوش درازی میگه آزادی قلم نداریم تو ایران ؟


آزادی بعد از قلم نداریم ،هرچی نوشتی باید حواست به بعدشم باشه


به این میگن: عدالـت و آزادی دینـی !!


+ کدوم دین ؟ همـون دینی که فقط به ریش دارا بها میـده .. !!

یه روز شُمال .. یه روز بهشت زهرا.. یه روز ماربورو قـرمز .. یه روز بهمن دودل .. یه روز عـرق سگـی.. یه روز ویسکـی .. کیفیتش مهم نیست ، فقط تمرین نفس کشیدنه !!

نوشته هام مث ِ نون خُشک شـده ،گـاوی هم این اطراف نیست به خوردش بدیم حال کنه .. !!

خیلی بده با همه ی دنیات قهر باشی ، با پیک های مشروبت .. دودهای سیگارت.. با هق هق شبهات ... حتی با اَشکات .. !!

                                                                                                                                                                                                
نوشته شده در 6 آبان 91 ساعت 22:33 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت