تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - بعضــــــیا رو باید همیشه تشنه محبت نگه داشت!! سیـــــــــر که میشن هـــــــــــــــار میشن...!!!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


 کَفشهایَم را نَده...
پا بِرَهنه میرَوَم...تا دَر تَنهایی ِ خود با نِگاه به تاوَل های پایَم عِبرَت بگیرَم...
مَن کُجا..........عاشِقی کُجا........ 

میخواهم اینبارمن بروم تا کمی هم توبچشی طعم انتظار را...!!!  

می دانم ... قدت نمی رسد برای به آغوش گرفتنم...چوبه های دار این سرزمین بلند است...!!

سر میز شام یادت ڪه می افتم بغض میکنم اشک در چشمانم حلقه میزند هــمه متعجب نگاهم میکنندلبخند میزنم و میگویــــــــم چقدر داغ بود...!!!

فــلا نـــی!!!
بــــــــــــــــــرام از بازار، یه بــــــــــــــغضِ خـــــــــــوب بـخر!!!
نــــــــــــــه مثله ایــــــــــــــنا که دارم...
نــــــــــــــــــــــــ ـــــه مـــثله اینا که هــــــــــــــــــــــــ ـــــــر روز...
مـیشـــــــــــــــــــــ ــــــــــکنند...!!!

به سیـــــــــــــــــــــــ ـم آخر ساز میزنم امشــــــــــــــــــــــ ــب…! به کوری چشم دنیــــــــــــــــــــــ ــا…. که ســــاز مخالـــــــــــــــــــــ ـــف میزنـــــــــــــــــــــ ـــد… با من…!!!    
              
                                                                                                                                                                  
نوشته شده در 16 آبان 91 ساعت 23:10 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت