تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - باران نبار عاشقانه اش نکن من و او ما نشدیم...........


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

 
خواب؟
سیگار؟
هم خوابی؟
نه هیچکدام یاد اولین بوسه ی تورو از ذهنم نمیبرد.....
چه در به درن خاطراتم!!!
          

بی عصـا بــه آب خواهم زد..! موسی اگر ایمـان داشت، من امیـــد دارم...!!!

بـا احـتـیـاط بـخـوانـیـد ..!
سـطـح شـعـر لـغـزنـده اسـت .بـس ڪہ شـاعـر سـطـر بـه سـطـر بـاریـد و نـوشـت...!!
!


مادری دســـت در دستِ کودکش و چشـم در نگاهِ مردی غریــبه
پـدری پا به پـایِ همسـرش و دل در گرو اندامِ زن همســـایه
ایـن بود که کودک یـاد گرفت با تو ازدواج کند امـــــــــــــــا
به او فـکر کند...!!


برنگرد
،
که بر نمی گردی تـــو هیچوقت
نمی خواهمم داشته
باشمتــــ،نترس فقط بیا

در خزان
خواسته هامـــــــ کمی قدم بزن تا ببینمتــــــ

دلمـــــ
برای راه رفتنتــــــــــ تنگ شده است…

قلب عزیز لطفا خفه شو و در همه کارها “دخالت” نکن !
همان کـه خون “پمپاژ” کنی کافیست
اگر هم “خسته” شدی اجباری نیسـت به کار . .                                                                      

نوشته شده در 19 آبان 91 ساعت 16:31 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت