تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - تحقیرت هم کنم کافی نیست… تفریقت میکنم از تمام زندگی ام…


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


کار به اشکــــــــــــــــــــ نمیرسد...
از چشمـــــــــــ هایمــــــــــــــ
بغــــــــــــــض
میریـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــزد...!

حرف هایم...دلخوری هایم...
دلتنگــــی هایم...
و تمام اشک های مـن...
بمانـد بـرای بعد
تنها به من بگو
با او چگونه میگذرد..؟
که با مـن نمی گذشت؟؟!!

شب شعرهایمان یادت هست؟
تو.. درد.. می سرودی و من

آیه های امید میخواندم. . .

بعد از نبودنت

دلتنگ ترین شاعر دنیا شده ام

برایم آیه های صبر.. نمیخوانی؟


می گویند یک روزی هست ..
که چرتکـه دست می گیرند و حساب و کتاب می کنند …
و آن روز تـــو باید تــــاوان آن چه با من کردی را بدهی!
فقط نمی دانم ….
تاوان دادن آن موقع تـــو ، به چه درد من می خورد!؟!


نوشته شده در 19 آبان 91 ساعت 16:59 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت