تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - دارم با نبودنـَتـــ كنار مے آیـَم فقط با بودنـَتــ كنارَش


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


پارسال با او زیر باران راه میرفتم
امسال راه رفتن او را زیر باران با دیگری می بینم

شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود
  
 
مهــــم نیســـت نوشته های درهم و برهم مـرا بخـوانی یـا نــــه!
مــن بـرای دلِ خستــه ام می نـویسـم...

میخـــواهی بخـــوان... میخـــواهـی نخـــوان...!

فـــقــــــط خـواهـش میکنـم... اگــــر خـوانـدی!

عـاشقـانـه ام را تقــدیـم به " او " نکــن!!!
مــن این را بـرای " تـــو " ســروده ام... نــــــه بـرای " او "...!!!

غـیـــرتـــــت ڪــجــاســت ؟؟؟!!
زمــانــــے ڪه مَـــعــشــوقـــت از تــجــاوزِ تـنـــهـایـــے رَنـــج مـــے ڪــشـیــد
بــﮧ جـــاے دَرڪــــــش
تـرڪـَـــــش ڪــردے ...!

اینــــایی کــه با هــــدفــون تــــو گــوش میــرن بــخــوابــن
ایــنا رویــایــی براشــون نمــونــده که قبــلِ خــواب بهــش فکــر کــنن
ایــنــا تنهــــان . . .
مــثــل مــن . . .
مــثــل تــــو . . .


یک زیر سیگاری پر از ف یـ ل ت ر های سیگار....
یک لیوان.... یک استکان چای نصفه.... یک جیگر سوخته....
یک خستگی تکراری... با یک سیستم نفتی... یک تخت خواب خالی از خواب.....
اینها سهم من از این زندگیه....!!!
حالا به هر جرمی که می خواهی منو ببر جهنم...!!!


امروز مردی را دیدم که قیمت کفشهایش
باقیمت سیگار من یکی بود!!!
نمیدانم دوره ی ارزانیست یا گرانی...!!!

بساط کرده ام
و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام...
بی انصاف
چانه نزن...حسرتهایم به قیمت عمرم تمام شده!


داریـــم جایی زندگی میکنیم که هـــرزگی مــُـد ؛

بی آبرویـــی کـــلاس ؛ مستی و دود تفریـــح .

دزد بودن و لـــاشخوری و گـــرگ بودن رمز موفقیت …..

وقتی به اینا فکر میکنم میبینم جهنم همچین جای بدیم نیست…
                                             


نوشته شده در 10 آذر 91 ساعت 23:33 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت