تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - من دود مارتینی رُسو دتا یه جسم لش فکرهای فانتزی فرکانس های موزیک کلاب افسردگی سردرگمی حماقت غرور


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم
ا
این که عادلانه نیست
من ،‌ مدام دست ِ تو را بگیرم
تو
مدام ‌، مرا دست ِ کم بـگیری !
     

sh
خودم را به "آن راه" هم که می‌زنم
باز هم
تو در انتهایش هستی
می‌بینی ؟
فراموش کردن تو
محال ترین نوع ِ آلزایمر است

اگر عذاب کشیدن موجب آمرزش گناهان می شود
تا روزی که تو برگردی
من معصوم خواهم شد


پس از من ...
- هر کسی
تورا
در آغوش بگیرد
در
گودی کمرت
دستانی را احساس خواهد کرد
که من
جا گذاشته ام !
#
پس از من ...
- هر کسی تو را ببوسد
روی لبانت
خوشه ای از رزهای زیبا
خواهد دید ،
که من کاشته ام
#
پس از من ...
- هر کسی در چشمانت خیره شود
- مردی را احساس
خواهد کرد
که
آرزو به دست
دارد از تو دور می شود !
#
پس از من ...
- هر کسی دستانت را لمس کند ،
نقش خطوطی را
فال خواهد گرفت
که
عشق ما را
- ثبت کرده اند !
#
میبینی ؟!
نمی توانی من را
پنهان کنی ...
بهتر است
دیگر عاشق نشوی !

می‌نشینم پشت پیانو
اما نمی‌دانم
با این حال نا‌کوک من ، کوک خواهد شد یا نه ؟
با روزگار ناسازگار من ‌، خواهد ســـاخت یا نه ؟
#
با این حال ‌، چاره ای ندارم
آستین بالا می زنم
و انگشتانم را ،
آغشته به عسل میکنم
#
آخ راستی ، نت ها را مرور نکردم !
دو ،‌ ر ‌، می
دو ،‌ ر ‌، می ‌، فا
دو ،‌ ر ،‌ می ،‌ فا ‌، سل ‌، لا
دو ‌،‌ ر ،‌ می ‌، فا ،‌ سل ‌، لا ‌، به ،‌ لای ،‌ گیسوانت ‌، می ،‌ می ‌، رم
#
این‌بار نیز پیانو را رها می‌کنم
می دانم ،
تا
تار به تار گیسوان تو
نت های من هستند
من هیچوقت پیانیست بزرگی نخواهم شد


                                                                                                       
نوشته شده در 22 آذر 91 ساعت 14:06 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت