تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - تو اورجینــــآل به دُنیا اومدی ؛ حیفـه کُپی از دُنیا بری ..خودت بـــآش !!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ ...

ﻭﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻬﺶ ﭘﺴﻮﺭﺩ

ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﺎ " "1234 ﺑﻮﺩ ﯾﺎ 4" ﺗﺎ ﺻﻔﺮ !!

بـه بعضیا بـآس گُف : عزیزم شُما بـآس ژن "آدم" بودن ُ داشته باشی ،

نه ژستشــــو !!
وقتی چشم هایت خمار میشود
احساس میکنم قوی ترین مرد دنیا هستم.

شانه دوست ها پس کجاست؟
کجا رفتند آنهایی که میخواستند با من شریک باشند؟
چه شد به آنان که به سخن معرفت چوب حراج زده بوداند؟

من مانده ام و اتاق تاریکم که تنها سوی چراغش همان نور مانیتور لعنیست.

به که بگوییم سکوت خانه مرا به جنون کشید؟!

یادش به خیر زمانی چند نفری با ما یار بودنداند!                     
نوشته شده در 8 دی 91 ساعت 14:49 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت