تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - آدم هزاران متر زیرِ خط فقر باشه اما یه میلیمتر زیر خط فهم نباشه..


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمتو همون موقع که به پای مدل بالای ماشین پسرکی خم شدی..
همون موقع که عشقت رو به پول رفقای شبانه ات فروختی تموم شدی...
گم شدی..
دنبال خودت نگرد...
شب نخند و صبح گریه...   

فاحشه ها را سنگسار میکنند..غافل از اینکه شهر پر از فاحشه های مغــزی است. وکسی نمیداند که مغـــزهــای هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه.           

  
                                                                                                                                                                                                                       
نوشته شده در 9 دی 91 ساعت 14:20 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت