تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - یه روزه خوب میاد كه بالاى عكسم مى نویسن إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمنــَـــه. . !

الــآن نـَـــه . . !

فِعلـَــاً دورِتــــ شُلوغــِــه. . /

تَنـهــآتـــ کــِـ گُــذآشتــَنـــ ، یــآدِـ مــَن مے اٌفتــے . . /

اونوَقتـــ دیگِــه شـَرمَنــدَمــ . . .

چونـ اِحتِمــآلَــآً مــَن تَنهـــآ نیســ ــ ــتَـمـــ        

بیــا باهـــم بازی کنیـــم

تو بـســته های قرص و ســیـــگار مـــن رو بشــمار

و مـــن شمارۀ غریبه های گوشیِ موبایلت رو!


میان عاشقـــانه هایم قـــدم نزن

این جـــا این نوشـــته ها ، آنـــقــــدر بارانی انـــد

که می ترســم تمــــام لحظه هایت خیــس شونـــد...!

اینجا عده ای برای تو دندان تیز کرده اند
کافیست خودت را ول کنی
آنوقت میبینی....
عده ای چشم و گوش بسته
آنچنان تو را از هم میدرند که نمیفهمی از کجا خورده ای
گرگ های اینجا همه دوره دیده اند !!!
به وقتش ماسک ها را بر میدارند
فقط کافیست خطا کنی !!!

                                                      
نوشته شده در 4 بهمن 91 ساعت 14:57 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت