تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - + هـــی رفیـــق . . . از خاک اومدی و به خاک بر می گردی . پس لجن نباش (!)


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

سلامتی دختری که عاشق پاهای پیاده عشقش بود چون ماشین نداشت ،

سلامتی دختری که اگه هر جا بدونه عشقش رفت جای خالی شو کنارش حس کرد ،

سلامتی دختری که دنباله ماشین ، ملک پدری و قیافه عشقش نبود ،

سلامتی دختری که در هر شرایطی عشقشو تنها نذاشت ،

سلامتی دختری که عشقشو وسیله ندید برای بازی ،

  سلامتی دختری که رو عشقش حساس بود ،

سلامتی دختری که با لبخند عشقش دل گرم می شد

هنــــوز هم ، حوالی خـــــواب های شبانـــــه ام
پرســـــه میزنــــی .../.
لعنتـــــی !!!
دیـــــر وقت است ...
آرام بگـــــــیر
... .......
بُگــــذار
یک امشــــب را آســـوده بخوابـــم .../.
+ تو قسمتــــه من ... نـــه !!! مال مــــردمی قربــــون دل خـــودم بـــرم که مــــال مردم خــــور نیس


نوشته شده در 7 اسفند 91 ساعت 15:20 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت