تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - شدم مثله یه نخ سیگار که دورم پر فندکه...


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


                
یه نــخ سـیگــــــار روشن می کنـم . . .
نــــور آتـیشش بـدجـوری چـشمـامو می زنه . . .
خـاکسـتــرای سـیگـــــارم شده اندازه خــرده کاغـذام !
می نـویســم ولی نــوشته هام جاشون شده آرشیو سطل آشغال.
یه کـــــــام عمیق می گـیرم میگـم بـــی خــیـــــــال . . .
خـــــودمم بـدجـوری دارم مـثـل سـیگــــارم می سـوزم
و کـوچـیک مـی شــم . . .
میگــم این نـــخ آخــــــــره ،
ولی انـگـــار این نـخ دادنا تـمـــوم نـمیشه.
هر کــــام یه فـکــــــر . . .
کـام اول فکر خـــــــــودم . . .
کـام دوم فکر تـــــــــــو . . .
کـام سوم فکر زنـــدگــی . . .
کام آخــــــــــــر رو دیگه فکر نمی کنم .......
باز تـلفن زنــگ می خوره .باز سلام و حرفای همیشگی . . .
مثـل فیـلم های چاری چاپلین تــکراری و صــامت شدم .
عکسای قدیــم رو نـــــگاه می کنم . . .
میگـم پـیــــــــــر شـدم . . .
موقعی که مـیــرم جـلوی آیـنــه می بـینم نــه مـوهـام سفید نشده
پـس جـــوونـــم !
ولی نـه انـگار یه چـیزایـی فرق کرده . . .
بــاز سـیگـــــــار روشن می کنــــم ؛ کـــــام می گیـــرم . . .
خــــــاطـرات و یــاد تــــو شده مثل قرص مسکن بـرام !
از روزی می تــرسـم که این قرصا هم تـمـــــوم بـشه . . .
صــدام می زنند ولی نــمی خوام بـشنـوم . . .
جـــلوم میان ولی نمی خوام ببینم . . .
شدم یه لجـبــــــــاز تـمــام عیار !!
توی این گرونی طلا بـدجـوری وقتو که مثل طلاست دارم می ریزم دور.
نـمی دونـــــــــم ... واقعا ...
می خوام برم بخــوابم ...
یک خـــــواب بی پـایــان ...
دیگه از این پـــــــایـان ها متنفرم
مثل پایان رابطه من و تــــــــــو .
پایان خـــــــــاطرات و یاد تـــــــو.
پایان ســـیگـــارم.
پایان نـــــوشتــــــه هام.
کمی فـــــــراموشی میخوام ... !!نوشته شده در 16 اسفند 91 ساعت 17:18 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت