تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - برای با او بودن چه بی طاقتی ... اول من را تمام کن ...!!!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


بـه فـــقـر احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم !
نــسلی که دردش را...
کیـبـوردها ...
پیامک ها ...
و ....
تـلفن هـــای پـی در پـی مـی فهمـــنـد 

اگر می بینی هنوز
تنهــــــــایـــــــــم ،
به خاطر عشـــ♥ـــق تو نیست ...
من
فقط
میتــرسم ...
میتــرسم همه مثل تـــ×ـــو باشــند ..

می دانم می گویند چقدر لوس ولی ...
ولی بیا و بُغض ِ تنهائی ام را بوس کن ... ،
بگذار خوب شوم ...

حالا که از هم جدا شدیم
فقط یه مشت خاطره مونده تو مخم..
یکم فکر میکنم تازه معنیه اون سکوت های بی معنیتو میفهمم..
اونوقته که به حماقت تاسف میخورم!!!

سـاده بِگویـَم خُـــבا
باقے حرف ها به ڪِنـآر
دیگــَر حتے ناے شُڪر گُفتَنتــ را هــَم نـَבارم...

                                   
                                                                                                                                                                         
نوشته شده در 20 فروردین 92 ساعت 23:32 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت