تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - همیشه پای فقر در میان است


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمفرقی نمیکنه استقلالی باشی یا پرسپولیسی ،

 علی کریمی اسطوره ایرانه


وقتی سر چهارراه میرداماد ماشینشو پارک کرد

 و رفت به بچه های دست فروش امضا داد و بوسشون کرد


وقتی که آرزوی بلندقد ترین مرد ایرانو بر آورده کرد

وقتی به جانباز گفت بازی با توپ کجا و بازی با مین کجا

وقتی باعث خنده ی از ته دل چاق ترین نوجوون ایران شد....!


                                                                                              
نوشته شده در 27 فروردین 92 ساعت 12:53 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت