تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود؛ و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم
به چه می اندیشی دخترکم

به فقر ونداری .؟به عروسک نداشته ات

به شکلات .لباس نو ..یا اینده در ابهامت ؟

یا اینکه چگونه برای برادرت هم پدر باشی هم مادر؟!؟

نه به نان می اندیشی که امشب را با ان سیر شوی

لعنت بر این روزگار. . .


**************************************از فریاد زدن در شهر کرها خسته شده ایم ,

اما بدتر از آن این است که

 بفهمی بیشترشان خودشان را به کری زده اند
**************************************
خـــــــــدا گفت :

 او را به جهنم ببریـــــــــــد ؛

برگشت و نگاهی به خـــــــدا کــرد ؛

خــــــدا گفت : صبــــــــر کنید ؛

 او را به بهشت ببریـــــــــــد ؛

فرشتگان ســـــــــؤال کردند : چــــــــــــرا ؟

جــــواب آمـــــــــــد :

چــــــــون او هنوز به من امیدوار است ... ... ... !!!!

                                                                                                             
نوشته شده در 27 فروردین 92 ساعت 13:59 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت