تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - دنیــا تنــها آغوشــی ست که تنــگ گرفتــه مـرا (!) آنقــدر کـه... تنـگ اسـت نفســم


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


گاهـــی احساس میڪنَمــ روی دَستـــــ خـدا مــانده اَمــ ـ ـ ـ...

خَســتہ اَش ڪَردمـــــ خــودَش هَــم نــمــیــدانـــــــد با مَن چــہ ڪــنَــد؟
*************************ابتــدا ” شُمــ ـا ” بـــود

بعـــد ” عزیــ ـز دلــ َـﭞ ” شـــد

و امـــروز دوبــاره ” شُمــ ـا ” شـده

درســﭞ مثــل وقتے ﮐﮧ خوابـــ مے بینے و

صبحــ بـــاز مے گردے سر جـــاے ِ اولـــــ ـﭞ …

*************************آخر یه روز میرسه من فراموشت میكنم، شاید تو هم ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻛرده باشی،

 ﻭﻟﻲ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎشه تویه یكی از همین شبا یه ﺧﺎﻃﺮﻩ ای

 اﺯ ﻣﻦ ﻳﺎﺩﺕ می آید ﻛﻪ ﺑﺪ دلتنگم ﻣﻴﺸوی...

اون شبه ﻛﻪ می فهمی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺗﻮ چه ﻛﺸﻴﺪﻡ
*****************************


پــــلاک

کوچـــه ، حـــتــــی آدرس

خانـــــه ام را عـــــوض کــرده ام

چه فایــــده ،

یــــاد تــــــــــــــو

در پــــرت تــــرین خیـــابـــان های

این شـــهــــر هـــم مـــــرا به راحــتــی

پـــیــــدا می کـــنـــد*************************


ڪـافـﮧ...

مـَشـروب...

شـعـر...

سـیگـار...

هرزگـی...

بـُغـض...

ضـَجــﮧ...

شـَب گـریـﮧ...

دعـا...

خــُـــدا...

لعنتــــی تـو بـا چـﮧ چیـزی فـرامـوش مـی شـوی؟


                                                         
                                                                  

نوشته شده در 15 خرداد 92 ساعت 13:02 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت