تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - ﻋـآﺷﻘـآﻧــہ ﻫـآﮮ ﻣـَﺮﺍ ﺑــہ ﺧـﻮﺩ ﻧﮕﻴـﺮ . . . ﻣﺨـﺎﻃﺐ ﻣـَטּ ﻣﻌﺸـﻮﻗـہ ﺍﻳﺴـﺖ [ ! ] ڪـہ ﻫﻨـﻮﺯ ﻧـﺪﻳـﺪﻣـَﺶ . . . / ! /


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

  مـن.. مسـت .. آتش سیــگار شـب

..سرمــا ..اشـک ..پــای پیاده ..خیابانهـــای شــهر

شــب ..ســرما ..بــوی مــرگ مــردم شهر خیــابان شلــوغ ..

صــدای آمــبولانس.. مــرگ یک مــادر .. صــدای ضجه یک دختر

شــب .. ســرما ..

بــالای شهــر..حــس شــهوت... یک پیــرمرد ..قــدرت پول

مــرگ آرزوهای یک دخــتر.. باکره گــی برباد رفتــه ..

سیگــار بر لب ..غــرق تنهــایی پای پیاده

خیــابانهای شــهر.. پاهای بــی رمق من ..

بــالای شهر تنــها بیدار شــهر مردگان حتــی خدا هم خــواب است

..خــواب..خــواب....!
+ این شبــها در کنج اتاقم حتی تنهایی هم به مــــن تجاوز میکند. [ ! ]

+ زندگیــــــم قشنگ بود...روزگـــــار نذاشت [ ! ]

+ از اتاق خاطراتم بوی حلــوا بلند شده است ...

آرام فاتحه بخوان...شاید خدا گذشته ام را بیامرزد!

                                                                                                                      
            

نوشته شده در 20 خرداد 92 ساعت 17:05 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت