تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - + ﻫَﺮ ﺷَﺐ ﻧَﺒـﻮﺩَﻧﺖ ﺧـَﺮﺝ ﺑﺎﻻﯾـے ﺩﺍﺭﺩ . ﯾـﮏ ﻗﻮﻃـے ﮐِﺒﺮﯾﺖ، ﺩﻭ ﭘﺎﮐـَﺖ ﺳﯿﮕـﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻟﻬـﺎ ﺳُﺮﻓـﻪ . . . (!)


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


 

+دلـم میخواست امشب یک نخ سیگار رو با تـــو شریک شم !

یک پک عمیق ...

بعد لبـم رو بزارم روی لبهات و ....حـیـف که نیستـی عزیز لعنتی ام . . . (!)
********************************بـعـد از تــو

با شـعرهـایــم . . .

با سـیگـار هایـم . . .

با قرص هایـم ...

با پـیـک هاے مشـروبـم ...

با خـودم . . .

با زنـدگـے سگیـم ...


            عشـق بازے مـے کنـم (!)     
                                     

امـا دیگه مـنت تـو رو براے دوست داشتـن نمـے کـشم (!)********************************هیـــــس ...(!)

فلسفــــه نبــــاف" لعنتــــے" ...

مـــن فقط / آغــــوش /مـــے خواهــم ...


********************************
+ بـے "بـغل" آدم نمـے مـیرد(!) ...

،امّـا/ زنـده گے /همـ نمـے توانـد بکنـد ...

+ یـه چیـزے هست به اسم "بغـل "....

 لامصـب / دواے /هـر دردیـه(!).. .********************************


هـر شـب گوشیمـو بر میــدارم تا اس ام اس شـب بخیـر را بگــویم ...(!)

یادت هسـت هـر شـب راس 11 شـب بخیر را مـے فرسـتادم ..

تـا همـان مـوقع زنـگ بزنـے (!)

ڪلـی بخنـدے و بگـویی خـواب آلـو تـازه 11 ست . . .

چقــدر حیـف ڪه دیـگر تو نیســتے

تا شـب بخیـرت بهـترین شـب بخیر شبهـایم شــود ./..


+ هـر جـا که هستــے امیــدوارم در آرامــش بخــوابے/

 مـن شبهــایے طولانــے هســت که دیگــر 11 نمـــے خوابــم ./ .********************************یـــﮧ وقتــهــاے میـرے رو پسـت وعـڪسهـآیش یـﮧ ڪـآمنتـے بـزارے (!)

حرف دلتــو بهش بگــے

ڪـﮧ چقــدر برات عــزیزه....

ولــے میبینـے خیلــے ها اومــدن حرفهـاے تو رو بهـــش میزنـטּ :

✖عــزیــ♥ــزم ،

✖عاشقتـ♥ـــم ،

✖جانـــ♥ــم ،

✖فدات شــ♥ـــم ......

تـــو میمونــــے و یـﮧ دنیــــا حرف نگفتــــﮧ....

فقط واســش لایـــڪ میزنـــے ...

┘◄ڪاشـ بدونـــه این / لایـڪ / یعنــــے یه دنیا بغـــض و حـــــرف.../


********************************


ڪاش ... کمـﮯ آرزویـت بـودم ./ . .

+ و تـو هنوز بـا تمامـ نبودنتـــ / تمامــ بودن ِ منـــے (!)

+ بعضے وقت ها قربون صدقه و عزیزم و قسم و آیه ... جواب نمیده ....!

یه موقع هایے باید به عشقت بگے بابا بیشور بفهم دوست دارم دیگه (!)+ مـטּ تــ(!)ــو را در بنـد بنـد ِ تنـم ... دوسـت دارمـ (!)

+ دلــ(!)ــم دیوانـہ بـودטּ با تو را مـے خواست (!)              
                                                
نوشته شده در 24 خرداد 92 ساعت 01:24 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت