تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - در خـــیآل مَن بِـــمان امآ خُودت بُرو انکه دَر رویای مَن اَست مَرآ دوســــت دآرد نَه تُو


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم







مَـــن بَرآی تُو چَـــتری بیش نبودَم

بـــآران کِه تَمـــآم شُد فَـــــرامُوشم کَردیـــــــ

تُو تَـــنهآ هَم قَدَمِ بآران میخواستی


 اَمآ مَن خُود بــــــــــــــــاران شُدم بَعد از آن   



********************************



خدایا ؛

مگر بودنِ او در کنارم چقدر از جهانت را می گرفت...!!؟



ای کاش آدما می فهمیدن که

خوشبخت شدنشون

در گرو بدبخت شدن

آدمای دیگه نیست .....!


********************************



دیــــــونگی یـــــَعنی

عَـــــــکسشو تُو گُـــــوشیت هـــــی نــــیگآه کُنی------وآسه بار هــــزارم

انـــــگآر تآ حآلا نَدیدیش.....

بـــــــوسش کُنی مُحـــــکَم مـــــث دِیــــونه هآ

بــِگی خُو آخه دلم هَمش یـــه ذَره میـــشه بَرات

بغض کُنی و زرتــــی اشـــکآت بِریزه

شُــــمارشو بــا ذُوق بــــــگیری شـــآید اینبار جَوابتو دآد


شـــآید بآ مــــــهربونی بــــــِگه جُونم

بـــازم هَمین صــدای مَسخره تو گوشت بپیچه

مُـــشترک مورد نَظر پآسخگُو نمیباشَد

لـــطفَا مُـــجددا
بِــــمیرید





بِـــگُذار بَند کفـــشانت رآ هَم مَن ببندم تُو سَرت رآ بآلا بِگیــر رَفیق✔☑✔✌✔


                                                                                                                                                                                                                                           

نوشته شده در 3 تیر 92 ساعت 21:29 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت