تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - خدایا وقتی تو پُشتمی مهم نیست کیا جلوم هستن.


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


از کل دخترهای شهر باید گذشت

آنان انقدر حس هایشان را خرج نامرد ها کردند

که دیگر حسی حتی به شاپرک روی گل روی بالکن هم ندارند

 چه برسد به مــــا که به ظریفی شاپرک نیستیم.
..!
***********************************


دختری با پسری رابطه را تمام میکند

ولی پسر میدانند که دختر ضعیفتر از اوست

او را تهدید میکند , آبرویش را پیش دوستانش میبرد

یک سوال دارم از این پسرها

لیاقتت دختری بود که ازت میلیونی بکند و آخر تو را تمسخر کند و برود؟

لیاقتت دختری بود که کمتر از رستوران البرز به حساب تو غذا نخورد؟

" خوبی که از حد بگذرد , نادان خیال بد کند"

تو زرنگ , تو قوی , تو زبل خان کارتون ها , تو جنگجو مثله لینچان

و بدان اه دختر دسته کمی از آه مادر ندارد!!!!!!

روزی جواب میدهی که به ناحق پاکی را آلود کردی ,

 اشکش را به ناحق جاری کردی و بدتر از اینها با آبروی یک دختر بازی کردی


دست های بازی بعد هفت دست عوض میشود

و آن وقت تو خواهی بود که دوبرابر بردهایت پس خواهی داد من قول شرف میدهم!
***********************************انسان های را میبینم که فقط چون آلت مردانه دارند مرد خطاب میشوند!

با پرچم روشن فکری , تمدن و امروزی بودن!

مرد های که زبان قشنگی دارند

خوب حرف میزنند , خوب لباس میپوشند

و خوب دخترانی را نابود میکنند!

نابودی بکارت منظورم نیست

نابودی احساسات

نابودی اعتماد

نابودی حس ظریف بودن

کاشکی در روشن فکری بندی بود

 که بعد از سکس دخترا در آغوش میگرفتند ,

 لب ها یش را میبوسیند و فردا و فردا هایش هم همانگونه بودند.                 

نوشته شده در 12 مرداد 92 ساعت 01:21 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت