تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - ﻣَـﺮﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺼَـــﻮُﺭ ﻧَﮑُﻦ! ﻣَــﻦ ﺳﻮﮊﻩ ﯼ ﮔﺎﻟــِﺮﯼ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﯼ ﻋَﮑﺴﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘَﻢ ! ﻣَــــﻦ ﻫَﻤﯿﻨَﻢ ... ﺑــــ ـِﺪﻭﻥِ " ﻓﺘــﻮﺷﺎﭖ ✔☑✔✌


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمسجده بر خاکی میزنم

که روزی مردان با غیرتش برای ناموسشان جنگیدان

و امروز مردانی بی غیرت ناموس هایشان را

اذیت و آزار میدهند به اسم ارشاد . . .
!


                                                                 
                         

نوشته شده در 12 مرداد 92 ساعت 00:29 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت