تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - خنده ام میگیرد وقتی آدم هایی مرا نصیحت میکنند که خودشان در زندگیشان تـــــــر زدن.


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمبعد تـــو


من دیگر دنبال باکره ها نیستم

دنبال فاحشه هایی هستم که در آغوششان لحظه ای

 آرامش را بدون فکر به خیانت دروغ تا صبح سر کنم!***********************


نگران جمعه شبهایم نباش

تو که بهتر میدانی دور ورم اندازه شهربازی شلوغ است!


رنگارنگ , مدل های مختلف , بلند و کوتاه !

دست من نیست کمی تنوع پذیرم!


بالشتم , سکوتم , قرص های رنگارنگ کوچیک و بزرگم , لرزش دستانم

پاکت های مختلف سیگارم و لیوان نمیه پر مشروبم!

تنها نیستم دورورم حسابی شلوغ است , راحت بخواب
******************************


کاش می شد جای من باشی

تا بدانی

چه حسی دارد

زیر دوش حمام گریه کردن

ساعت ها نگاه کردن به یک عکس

دوست داشتن یک بی وفا

سیگار پشت سیگار

حتی تو کاری کردی من شرمنده سیگار های باشم

 که به خاطر تو کشیدیم و آرام نشدم


کاش میشد جای من باشی تا بدانی چه حسی دارد

 وقتی دیگران را شبیه تو میکنم تا جای خالیت را حس نکنم


با اینکه دور تا دورم آدم های رنگارنگ زیاد هست

 ولی هنوز به طرز احمقانه ای منتظر توام
                                                                                                                           

نوشته شده در 30 مرداد 92 ساعت 00:45 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت