تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - دِلَم میخواد! خُدا بیاد بِهِم بِگه: دیوونَم کَردی بیا اینَم هَمونی که میخواستی..!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم
اشتباه از من بود..


کسی را پاشویه می کردم کِـــــــه....

در تبِ دیگری می سوخت...!!!!*******************ببیـــــن !

تویــــی کــه نیستـــی اشکامـــو پـــاک كنی

عمـــــــــــــراً بذارم وقتی میــــخــنـــــــــدم

کنــــــــارم باشی . . .


*********************


یـخبنـدانیـست زمیــن (!)

ســرهـایمــان را در کامپیـوتــرهامان فـــرو کــرده ایم

و در پنــاه فیلتــرشکـن هامـان ...

زاغ سیــاه یکــدیگـــر را هـک مـی کنیــم

ببیــن

اینکـه بـه پــایکــوبـی اش نشستـه ایم ،

انقـــراض عشــق است و . . .

...خوشبـختــی مجــازی . . ./!

و اینـک دستــه جمعــی

آغــــاز عصــــر یخبنــدان را لایـک مـی کنیـــم ...(!)*************************
گاهی فکر می کنم کار تو سخت تر ازمن است,

من یک دنیا دوستت دارم ..

و تو ...

زیر این همه عشق حتی خم به ابرو نمی آوری..!


نوشته شده در 12 مهر 92 ساعت 17:14 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت