تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - هی رفـیـــق...! میــدانی از کجای زنــدگی بیشتر خسته ام... آنجایی که وسط خنــده هایم یکباره بغض میکنم...!!..


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمتحریم کنید تا دلتان میخواهد

 تحریم کنید و سهم من از تحریم ها داشتن پدری ست

که حالا به جای پانزده دقیقه یک ساعت و پانزده دقیقه


را روی بالکن سیگار و آه میکشد
...!


نوشته شده در 17 مهر 92 ساعت 01:18 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت