تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺭﻭ نکن... ﺍﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ... سیر ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


دلم لک زده...!!!


برای یک عاشقانه ی آرام...!!!

که بشینم روی پاهایت...!!!

بگذاری گله کنم...!!!

از همه این کابوسهایی..

که چشم تورا دور دیده اند...!!!

سرم را پنهان کنم

در گودی گلویت...!!!

و ریه ام را پر كنم از بوی بدنت...!!


مـــــی بوسمت از راه دور..

هـــر شب،هر زمان كه دلم امانم را برای رسیدن به لبانت می برد.

مـــــی بوسمت از راه دور با قطره اشكی كه می آید بی اختیار،

بی آنكه بدانـــی،بی آنكه بخـــواهی.

مـــرا حلال كن عزیزتریــنم....!


هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ...

دوســـتت داره .. مراقــــــب توئـــه ....

و نگرانــــــــــــت میشــه !

چـــون یــک روز ...

بیــدار میشـــی و میبینــی ..

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی .. !!نوشته شده در 2 آبان 92 ساعت 17:22 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت