تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - سطــرهای دفترم خالیــست، چند وقتیست از تو خبری نیست. دل تنگی هایم را فریاد زدم.. گوش کن در آسمان ... چه غوغایست..!!!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

خیانت کرده ای و میگویی کو ؟!! نشانم بده ….!!!

آخر بی حیا !!!

مگر جای بوسه هم می ماند …؟!!نوشته شده در 15 آبان 92 ساعت 14:30 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت