تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - دلـــــــــــم ...!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


normal_عکس عاشقانه113

دلـــــــــــم آرامــــــــــــشِ وارونــــــــــه میــــــــــخواهد

یعنـــــــــــــی:


“ش م ا ر ا "

نوشته شده در 24 آبان 92 ساعت 16:14 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت