تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - ﯾﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﮕـــــﺎﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﺕ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺿﺮﺭﺵ ﺍﺯ بعضـــــی ﺁﺩﻣﺎ خیلی کمتره


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمدختر کوچولو:

چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟
.
.
.

.
پسر کوچولو:

میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟، آخـــــــــه من دوست دارم


نوشته شده در 29 آبان 92 ساعت 13:54 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت