تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - هِـــــی تو تَـــــلخی این سیگـــــار شـــــیرین تر از دروغ های توست


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم
سنگین کام میگیری مرد...!
دراین سرمای خیابان به یاد کدامین بی وفا،
خاطراتت را دود میکنی...؟با سیگار کشیدن کسی مرد نشد
ولی با نامردی
خیلی ها سیگاری شدن...!

بعد از رفتنت
برای زندگیم برنامه های مرتبی چیدم
شب تا صبح بیدار
صبح تا شب سیگار.....

در کودکی...
در کُدام بازی، راهت نَدادند،
که امروز، انقَدر دیوانه وار
تشنه ی ” بازی کَردن ” با آدم هایی؟
نوشته شده در 22 آذر 92 ساعت 23:57 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت