تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - خیابانـــی که من در آن قدم میزنـــم خوش به حال سیگــار فروشی هــایش , وای به حال رفتگـــر هــایش...!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایممیگن کسایی که مشروب میخورن میرن جهنم ! .

. جهنمی که آدمهاش مست باشن ، بهتره از دنیایی که آدمهاش پست باشن ...


تو را نمی بخشم که وقتِ بودن ،نبودی !
وقتِ دیدن ،ندیدی!
وقتِ عاشقی،هــــرزگی کردی!
وقتِ گریه ،بادیگران خندیدی!
تو راهرگــــــــز نمی بخشم که هرگز با من نبودی و
من به سادگی ،
همــــــــه ام با تو بود .......


دوستـت دارم هایت را

لوله کردمـ و پیچیدمـ
تـوی سیگارم
اتش زدمـ و دودشان کـردم!
.
.
.
چون خنـده دارند ..

نوشته شده در 5 بهمن 92 ساعت 15:17 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت