تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮑﻲ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻪ: ﻧــﻤﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺸﻪ ! ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﮑﻪ: ﺗﻮ ﺍﻧـــﻘﺪ ﻭﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﻲ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑــــﺪﻡ


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

حالم از ایستگاهِ بی آر تی
حالم از پمپ بنزین ِ کارتی
حالم از اقتصاد و بی پولی
پرسه با آدمــــــای معمولی
حالم از شعرهای بی مصرف
... حالم از ایستادن ِ ته ِ صف
حالم از بوی گندِ سیگار و
بستن ِ سیم ِ چهار ِ گیتار و
حالم ازغـُرغـُرای بابام و
بچه م اونی نشد که می خوام و
حالم از فال گیر و معتاد و
دوُر دوُر ِ سعادت آباد و
مرسدس بنز های ول گرد و
بعدِ مشروب، قرص ِ سر درد و
حالم از عشق های دوزاری
حالم از ... های تکراری
حالم از رنگِ آبی ِ نیسان
از طرفدارهای فارسی وان
از سیاست مدار ِ قد کوتاه
حالم از دخترای آذر مــاه
حالم از زندگی به هم می خورهنوشته شده در 5 بهمن 92 ساعت 23:42 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت