تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - بهروز وثوقی


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

علی؟
هوووووم
بیداری؟
مثه اینکه آره
میخوای بخوابی؟

مارو هوایی نکن مرگ مادرت
یه سوال ازت بپرسم راستشو میگی؟
بپرس بابا بپرس
تو زن داری؟
نه بابا زنمون کجا بود
نامزد داری؟
رفتم سربازی برگشتم حامله بود
پس تو چی داری؟
هیچی جز یه ننه و یه خونه گرویی
یعنی تا حالا عاشق نشدی؟
نه بابا نه قوربونت بیگیر بخواب عشق کودومه انگولکمون نکن نذار
 یاد چیزایی که نداریم بیفتیم مصبتو شکر هر چی خورده بودیم پرید ما کجاییم تو کجایی
اَی گور پدرت دایی ببین چه آشی برامون پختینوشته شده در 13 اردیبهشت 93 ساعت 15:00 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت