تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - اینجـام تنهـام


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم. *دلـم می خـواد زنـگ بزنـی به گوشیــم گوشــیو بردارم حــرف نــزنی. . .
مسیـج بـدم دیوونــه چرا حــرف نمــی زنی؟
بگــی آخه کــاری نداشــتم فقط دلــم واسه صــدات تنگ شـده بود دیــوونه. . .
دلـم می خــواد ساعت 3 صـُب مسیــج بدم بیـــ
مسیــج بــدی نــه،خوابــم. . .
تـا صـُب بیـدار بمونیــم و مسخــره بازی در بیــاریم و بخنــدیم.. .
آخــر هفتــه ها بی برنامــه ــزی قبلــی بریم یه جــاده..بریــم شمــال...
شبــا کنــار دریا راه بریــم. روزا بریــم قایــق سواری. . .
بــریم وســط جنگل تــاب بــازی.
بــا هم آشــپزی کنیــم. . .
بـا هــمـ . .
بـاهـمـ . .
بـا هـمـ . .
کــآش یـه شـب خوابشــو ببیــنم. . .
کـآشـ. . . / .
.
.
+ دلـم گرفتـه.. اینجـام تنهـام... دلم بـرای یواشکی ها مان تنگـ شده !
یواشکی حرف زدن شـبونـه تا صــبح!برای بوسه های پشتـــ گوشـ ـی!
با صدای آهستـه گفتـن "دوستتـــ دارم " . . [ ! ]
+ دلتنـگ شـده ام! نمـی دانم شـاید برای تـو! یا شـاید برای دیـروزهای که با تـو سر کـردم.../


نوشته شده در 19 خرداد 93 ساعت 14:23 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت