تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - اینده


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

گذشته عزیز،سپاسگزارم بابت درسهایى كه دادى،
! آینده عزیز، من آماده ام
cqr4fyt83js1pg000nag.jpg

نوشته شده در 1 مرداد 93 ساعت 14:20 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت