تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - وفاداری آدمها رو "زمان" نشون میده نه "زبان"....


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمچی شد فاحشه شدی؟؟

بابام منو فروختـــــ ...

چی شد که بابات فروختتـــ؟؟

منو فرستاد واسش از ساقیش مواد بگیرم

ساقیش به زور بهم تجاوز کرد

چی شد از خونه فرار کردی؟؟

بابام دیگه پول موادشرو از من در میورد

واسم سخت بود هر روز یکی جرم بده

چی شد که فاحشه گری رو ول نکردی؟؟

نمیدونم ... شاید به س-ک-س اعتیاد پیدا کردم

این بار فاحشه از من پرسید:

چی شد در مورد فاحشه نوشتی؟؟

گفتم: نمیدونم ...شاید معشوقه ی من هم یک فاحشه بود


نوشته شده در 18 آذر 93 ساعت 16:13 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت