تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - بهترین حس دنیا.... فوق العاده َسـ...


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


بهترین حس دنیا.... فوق العاده َسـ...


نوشته شده در 18 آذر 93 ساعت 16:24 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت