تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - مطالب بهمن 1392


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮑﻲ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻪ:
ﻧــﻤﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺸﻪ !
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﮑﻪ:
ﺗﻮ ﺍﻧـــﻘﺪ ﻭﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﻲ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻣﻮ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑــــﺪﻡ


دوستی یک مسئولیت است نه یک فرصت!!!!


بعد از تو از لج تو ___با کلی پلمپ شده پشت به پشت عشق بازی کردم
بعد از تو از لج تو ___به کلی باکره تجاوز کردم
این هارو از اوج سوزاندم و به خاکستر تبدبل کردم
بعد از تو از لج تو ___ با هرزه ها در خیابان شهر قدم زدم
بعد از تو از لج تو ___ با آتشِ پوکه های سیگارم سرنوشتم را رقم زدم
نگران نباش منظورم سیگار بود

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﻢ
ﯾﻪ ﺩﻓﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ ....


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘـــﯽ ﯾَﻨــﯽ ﯾــڪ ﺑﺎﻟڪــטּ ، ﺩﻭ ﺻﻨــﺪﻟﯽ ﻭ ﯾــڪ " ﺗــツــﻮ " . . .(!)
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــﯽ ﯾَــﻨﯽ ﺯﻧــﮓ ﻫﺎے ﻏﯿـــﺮ ﻣﻨﺘــﻈﺮﻩ . . .
ﺟﻤــﻠﻪ ﻫــﺎے ﻋﺠﯿــﺐ ﻭ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘــטּ ﻏــﺮﯾﺐ . . .
ﯾَﻨــﯽ ﻭﻗﺘــﯽ ﺑﺎﺭوטּ ﺑﺒــﺎﺭﻩ ﻭ ﻫــﻮﺍ ﺳـﺮﺩ ﺑﺎﺷـــہ ﺩﻟـﺖ ﺩﯾﮕـہ ﺑﻬﺎﻧــہ ﻧﮕـﯿﺮﻩ ، ﺗﻨـﮓ ﻧﺸــہ ، ﻏﻤــﮕﯿـטּ ﻧﺸـہ . . .
ﯾَﻨــﯽ ﻋﮑﺴـہــﺎے ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ
ﯾَﻨـــﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ ، ﺁﺭﺯﻭ ﻫـﺎے ڪﻮﭼــڪ ﻭ ﺑــﺰﺭﮒ ، ﻫﺪﻓـہــﺎے ﺑﻠﻨﺪ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍے ﺷﯿــﺮﯾـטּ . . .
ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــﯽ ﯾَﻨـــﯽ ﺩﺍﺷﺘـﻦ ﯾـڪ " ﺗــツــﻮ" . . . /


+دوست داشتن به تعـداد دفعات گفـتن نیست...حسیست که باید بــی کلام هم لمـس شود../


+
تک تک پُک هآیے کہ بہ سیگآر میزنم ... با منے... [ ! ]نوشته شده در 7 بهمن 92 ساعت 00:41 توسط peyman yosefi نظرات | |
حالم از ایستگاهِ بی آر تی
حالم از پمپ بنزین ِ کارتی
حالم از اقتصاد و بی پولی
پرسه با آدمــــــای معمولی
حالم از شعرهای بی مصرف
... حالم از ایستادن ِ ته ِ صف
حالم از بوی گندِ سیگار و
بستن ِ سیم ِ چهار ِ گیتار و
حالم ازغـُرغـُرای بابام و
بچه م اونی نشد که می خوام و
حالم از فال گیر و معتاد و
دوُر دوُر ِ سعادت آباد و
مرسدس بنز های ول گرد و
بعدِ مشروب، قرص ِ سر درد و
حالم از عشق های دوزاری
حالم از ... های تکراری
حالم از رنگِ آبی ِ نیسان
از طرفدارهای فارسی وان
از سیاست مدار ِ قد کوتاه
حالم از دخترای آذر مــاه
حالم از زندگی به هم می خورهنوشته شده در 5 بهمن 92 ساعت 22:42 توسط peyman yosefi نظرات | |


میگن کسایی که مشروب میخورن میرن جهنم ! .

. جهنمی که آدمهاش مست باشن ، بهتره از دنیایی که آدمهاش پست باشن ...


تو را نمی بخشم که وقتِ بودن ،نبودی !
وقتِ دیدن ،ندیدی!
وقتِ عاشقی،هــــرزگی کردی!
وقتِ گریه ،بادیگران خندیدی!
تو راهرگــــــــز نمی بخشم که هرگز با من نبودی و
من به سادگی ،
همــــــــه ام با تو بود .......


دوستـت دارم هایت را

لوله کردمـ و پیچیدمـ
تـوی سیگارم
اتش زدمـ و دودشان کـردم!
.
.
.
چون خنـده دارند ..

نوشته شده در 5 بهمن 92 ساعت 14:17 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت