تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - مطالب مرداد 1393


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمآدم باس کوچکترین خوبیای آدمارو رو یادش نره

حتی اگه روزی بخواد سر به تن اون آدما نباشه...

آدم باس بلد باشه ببخشه ولی در شرایطی مقابله به مثلم بکنه که طرف
پر رو نشه

آدم باس بلد باشه دل بکنه که جلو بغضاشُ از یه جایی به بعد بگیره

آدم نباس تو گ
ذشته زندگی کنه همونطور که دوست نداره لباسای کهنه ش رو بپوشه رفتارای زشتُ، آدمای زشتِ زندگیش رو ببوسه بزاره کنار

آدم باس خوش قلب باشه... با محبت باشه اما بلد باشه به موقع تشر بزنه

آدم باس معنی دوس داشتن و دوست داشته شدن رو بفمه

آدم باس آدم باشه
نوشته شده در 22 مرداد 93 ساعت 14:00 توسط peyman yosefi نظرات | |
xko1aggv41aghzc6mme0.jpg


بـه آغـوشم بـرگـرد
ازدحام و پایکوبـی را کـه ازپس پنـجره میبیـنی
چـیزی جـز اسـتفراغ مـکرر تاریـخ نیسـت

+ روزای تـکراری کاش تـمام بـشه (!)نوشته شده در 1 مرداد 93 ساعت 14:24 توسط peyman yosefi نظرات | |
گذشته عزیز،سپاسگزارم بابت درسهایى كه دادى،
! آینده عزیز، من آماده ام
cqr4fyt83js1pg000nag.jpg

نوشته شده در 1 مرداد 93 ساعت 14:20 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت